ဗိုလ်ချုပ်များ


အလှမျးအဆှေး

ခမည်းတော်၏တပ်မက်မှု

3.3
93 နိုဝင်ဘာလ 3, 2022
92 နိုဝင်ဘာလ 1, 2022

နင့်ကိုနတ်ဆိုးတွေလို

0
အခန်းကြီး 27 အောက်တိုဘာလ 22, 2022
အခန်းကြီး 26 အောက်တိုဘာလ 1, 2022

အမှိုက်ပုံး။

0
64 အောက်တိုဘာလ 21, 2022
63 အောက်တိုဘာလ 1, 2022

သူငယ်၏အနက်ဆုံးသောတွင်း

5
အခန်းကြီး 79.5 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2021
အခန်းကြီး 79 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2021